กติกา ใบสมัคร และโน๊ตเพลง สำหรับการประกวดดนตรีไทยครั้งที่ 12


โครงการประกวดดนตรีไทยครั้งที่12-2562

ระดับมัธยมศึกษา

Download กติกา และการคัดเลือกครั้งที่ 12 ระดับมัธยม

Downloadใบสมัครการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยม

ระดับประชาชน

Download กติกา และการคัดเลือกครั้งที่ 12 ระดับประชาชน

Downloadใบสมัครการประกวดดนตรีไทย ระดับประชาชน

รอบคัดเลือก

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ส่งผลงานด้วยตนเอง มาภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 5 วง ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 และจะแจ้งให้ทุกวงที่ผ่านการคัดเลือก และกําหนดการให้ทราบภายใน วันอังคาร์ที่ 15 ตุลาคม 2562

รอบชิงชนะเลิศ

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 – 17:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อ.ถาวร ศรีผ่อง ๐๘-๑๕๗๓-๖๒๙๙ , ๐๘-๑๕๕๖-๘๕๑๑ หรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ๐๒-๔๖๘-๒๖๙๖ , ๐๘-๔๖๔๒-๕๕๗๗

บทเพลงที่ใช้ประกวด ระดับมัธยม

เพลงหลัก  เพลงบุหลันลอยเลื่อน

เพลงรอง เพลงดอกประดู่

ดาวโหลดบทขับร้อง และโน๊ตเพลงดอกประดู่ได้ที่นี่

บทเพลงที่ใช้ประกวด ระดับประชาชน

เพลงหลัก เพลงพม่าเห่ อัตรา 3 ชั้น

ดาวโหลด บทขับร้องเพลงพม่าเห่ อัตรา 3 ชั้น

ดาวโหลด โน๊ตเพลงพม่าเห่ อัตรา 3 ชั้น

เพลงรอง เพลงเทวาประสิทธิ์ อัตรา 2 ชั้น (ไม่มีบทขับร้อง ให้แต่งเอง)