รางวัลการบรรเลง และขับร้องรวมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ วงพรพนรัตน์ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงรำเภยภมราภิมย์ รร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วงเทพมงคลรังษี รร.เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 วงสังฆกิจวาทิต รร.จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 วงศรีสุริโยทัย รร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ