วงปี่พาทย์เสภาเครื่องคู่  ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ วงสานศิลป์ กรุงเทพมหานคร

 

ราวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงลำดวน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วงแก้วกาญจนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 วงรำเพย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 วงดอกแก้ว