กติกา ใบสมัคร และโน๊ตเพลง สำหรับการประกวดดนตรีไทยครั้งที่ 11

ระดับมัธยม

 

ระดับประชาชน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อ.ถาวร ศรีผ่อง ๐๘-๑๕๗๓-๖๒๙๙ , ๐๘-๑๕๕๖-๘๕๑๑

หรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ๐๒-๔๖๘-๒๖๙๖ , ๐๘-๔๖๔๒-๕๕๗๗