น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร

ใส่ความเห็น