เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

ใส่ความเห็น