วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

ใส่ความเห็น