19 ธันวาคม 2561

วันคล้ายวันประสูติครบรอบ 138 ปี

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ใส่ความเห็น