1 thought on “น้อมรำลึกวันพ่อแห่งชาติ

  • ผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยองพร้อมใจกันแปรอักษร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่สนามเอนกประสงค์ภายในเรือนจำกลางระยอง ได้จัดให้มีการแปรอักษรของเหล่าผู้ต้องขัง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพความร่วมมือร่วมใจของผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ทั้งชายแหละหญิง จากแดน 3 ,5 และ 7 กว่า 5 พันคน ที่พร้อมใจกันแปรอักษร สำหรับการจัดการแปรอักษรครั้งนี้ เป็นนโยบายของเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขัง ได้มีกลับออกมาเป็นคนดีของสังคมหลังพ้นโทษด้วย

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น