รางวัลการบรรเลง และขับร้องรวมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ วงพรพนรัตน์ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงรำเภยภมราภิมย์ รร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วงเทพมงคลรังษี รร.เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 วงสังฆกิจวาทิต รร.จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 วงศรีสุริโยทัย รร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

การบรรเลง และขับร้องรวมวงปี่พาทย์เสภาเครื่องคู่ ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ วงสานศิลป์ กรุงเทพมหานคร

 

ราวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงลำดวน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วงแก้วกาญจนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 วงรำเพย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 วงดอกแก้ว

ใส่ความเห็น