>>

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์