19 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็น “วันอาภากร”

   พลเรือเอก พระจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

label-19may59

 

19 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็น “วันอาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับผู้ที่เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน ขอให้ระลึกถึงพระเกียรติคุณ และความดีที่พระองค์ท่าน ให้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบด้วยเทอญ

 

Please follow and like us:

มูลนิธิราชสกุลอาภากรร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี, เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมชมรมจริยธรรมสาธารณสุขอำเภอ, สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี, กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย สมาชิกราชสกุลอาภากร

Please follow and like us:

นรจ.24 และชมรมคนศรัทธา เสด็จเตี่ยฯ มอบถังแช่และถังน้ำดื่ม เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล

หม่อมราชวงศ์ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร รับมอบถังแช่ ขนาด 150 ลิตร จำนวน 5 ถัง และถังน้ำดื่มขนาด 80 ลิตร จำนวน 4 ถังจากคณะตัวแทนจาก นรจ. 24 และชมรมคนศรัทธา เสด็จเตี่ยฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ในการนี้มูลนิธิฯ ขออำนาจบารมีของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้กับ นรจ. 24 และชมรมคนศรัทธา เสด็จเตี่ยฯ ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขและเจริญทำสิ่งใดให้สมปรารถนาด้วยเทอญ

Please follow and like us:

พิธีมังคลาภิเษก พระรูป และเหรียญพระรูปฯ 31 พฤษภาคม 2558

พิธีมังคลาภิเษก พระรูป และเหรียญพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมกลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่อง ในวาระเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร 135 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร10325139_10206232267504204_6445304227325710085_n11054480_10206232266824187_631784111341060370_n

10906420_10206232261544055_4003592477844046514_n10982313_10206232262224072_4475446993742262359_n

goldencoin-frontgoldencoin-bk

11391331_10206232266544180_6517800486955718968_n

10524684_10206232266224172_2778058855354249466_n11391248_10206232265904164_129950599299814233_n

Read more

Please follow and like us:

พิธีมังคลาภิเษก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

abh135yมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อ และเหรียญ   พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันประสูติครบ ๑๓๕  ปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแด่ผู้ศรัทธา และเคารพรัก โดยรายได้นำไปสนับสนุนการก่อสร้างอาศรมหมอพร และอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

 

พิธีจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระอุโบสถ   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก    พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานพิธี ฝ่ายสงฆ์ ในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ช่วงบ่ายเป็นพิธีบริกรรมปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

 

วัตถุมงคลในพิธีมังคลาภิเษกนี้ ได้แก่

พระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยืนเต็มพระองค์เต็มยศ ขนาดความสูง ๑๙ นิ้ว มูลค่า ๔๙,๙๙๙ บาท และ ขนาดความสูง ๙ นิ้ว

มูลค่า ๔,๙๙๙ บาท

 

เหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต   อุดมศักดิ์ เนื้อทองคำแท้ หนัก ประมาณ 1 บาท มูลค่า ๔๙,๙๙๙ บาท , เนื้อทองทิพย์    มูลค่า ๒๙๙ บาท และเนื้อทองแดง

มูลค่า ๑๙๙ บาท

Read more

Please follow and like us: