การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๐ รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

poster-TCM10

โครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

จัดโดยกองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร

ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ร่วมกับ บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

                  เพื่อสืบสานศิลปะประจำชาติ และรวมถึงเป็นการน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  และอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีไทยตามจารีตประเพณีอันดีงามตลอดจนการบรรเลงรวมวงดนตรีไทย ที่มีความไพเราะถูกต้องเป็นแบบแผนอันจะนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานในวงการศึกษาวิชาชีพดนตรีไทยให้มีความกว้างขวางต่อไป และให้เยาวชนรุ่นหลังของชาตินำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาดนตรีไทยอันเป็นดนตรีแห่งแผ่นดินของชาติไทยสืบไป

kid-play-ranad

4@โครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่10-2559

กติกาและการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา

ใบสมัครระดับมัธยมศึกษา

Notes_move บทขับร้องเพลงไส้พระจันทร์_อัตรา๓ชั้น_ระดับมัธยม_

               โน้ตเพลงเพลงไส้พระจันทร์_อัตรา๓ ชั้น_ระดับมัธยม

ทำนองเพลงโหมโรงเฉลิมขัตติยานี ระดับมัธยม   รอโน๊ตเพลง

 

adult11@

กติกาการคัดเลือกระดับประชาชน

ใบสมัครระดับประชาชน

Notes_move บทขับร้องเพลงพม่าห้าท่อน_อัตรา6ชั้น_ระดับประชาชน  รอโน๊ตเพลง

 

การจัดส่งใบสมัคร ให้จัดส่งใบสมัครที่เรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแผ่น DVD มาเป็นไปรษณีย์ด่วน EMS เท่านั้น หรือมาส่งด้วยตนเองที่
มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๑๐๐๓ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ การส่งทางไปรษณีย์ จะถือตามวัน และเวลา    ที่ประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นสำคัญ
คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ วง   และจะแจ้งให้ทุกวงที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดการให้ทราบภายใน วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทาง www.abhakara.org และ FB:  มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อ.ถาวร  ศรีผ่อง 08-1573-6299,08-1556-8511
หรือ   มูลนิธิราชสกุลอาภากร 02-468-2696, 08-4642-5577

มูลนิธิราชสกุลอาภากรร่วมบริจาคสมทบทุน งานกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 43

ภาพข่าว : 15 มิย.59 นายพงศธร เสสะเวช ผู้จัดการส่วนบริหาร เป็นตัวแทนจากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

19 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็น “วันอาภากร”

   พลเรือเอก พระจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

label-19may59

 

19 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็น “วันอาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับผู้ที่เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน ขอให้ระลึกถึงพระเกียรติคุณ และความดีที่พระองค์ท่าน ให้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบด้วยเทอญ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาศรมหมอพร

27052559-PrinceSirinthorn_atArsomMorporn

270559-PrinceSirinthorn-atAsomMorporn

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารผู้ป่วยนอกอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง พร้อมในการทรงเปิด อาศรมหมอพรและอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี

ขอบคุณภาพ

FB_Wasant Studio

หมอพร

morporn-model

องค์จำลอง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร) จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มายัง อาศรมหมอพร โดยมี มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. และคณะ รอรับ เพื่อนำเข้าประดิษฐาน ณ อาคารอาศรมหมอพร เมื่อ 20 เม.ย.59

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พร.อัญเชิญ องค์จำลอง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)

เหรียญ หมอพร

 

 

 

coin-morporn

coinbk-morporn

วันที่ 29 เมษายน 2559 ท่านประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร พร้อมคณะได้ไปตรวจการดำเนินงานการผลิตเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) ที่ระลึก ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาศรมหมอพร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสำหรับพิธีมังคลาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ วัดอรุณราชวรราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในภาพเป็น

– เหรียญ เนื้อเงิน ขัดเงา พ่นทราย บรรจุในกรอบอะคลิลิก ใส่กล่องกำมะหยี พร้อมใบรับประกัน บูชา 1,999 บาท (ใกล้หมดแล้ว)

– เหรียญ เนื้อทองแดง พ่นทราย ขัดเงา ชุบทอง บรรจุในกรอบอะคลิลิก ใส่กล่อง พร้อมใบรับประกัน บูชา 499 บาท (ใกล้หมดแล้ว)

– เหรียญ เนื้อทองแดง ชุบทอง บรรจุในกล่องกำมะหยี่ พื้นแดง บูชา 299 บาท

– เหรียญ เนื้อทองแดง บรรจุในกล่องกำมะหยี่ พื้นน้ำเงิน บูชา 199 บาท

และภาพการดำเนินงานบรรจุเหรียญเพื่อเตรียมนำไปอธิษฐานจิต

สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากร 02-468-2696 ,08-4642-5577 โทรสาร 02-877-8642 E-mail: abhakara@yahoo.co.th

สำหรับผู้ที่สั่งจองบูชาเหรียญสามารถโอนจองบูชาได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 080 – 2 – 82378 – 9

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 045-507353-5

ส่งมาที่ โทรสาร 02-877-8642 หรือ Email: abhakara@yahoo.co.th เท่านั้น พร้อมลงรายละเอียดการสั่งจอง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาพร้อมกันด้วย

หมายเหตุ มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่โอนเงินชำระเรียบร้อยแล้ว และถือเอาตามวันและเวลาที่ส่งเอกสารการชำระจองบูชา เป็นสำคัญ และขออภัย หากเหรียญที่ระลึกบางเนื้อจะหมดก่อน

หากมีการจัดส่ง มูลนิธิฯ ขอคิดค่าบริการจัดส่งที่ 50 บาท ต่อ 6 เหรียญ

 

รายนามพระเกจิอธิฐานจิต

หลวงปู่อินทร์คำ จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อสิน จ.ระยอง
หลวงพ่อเหวย จ.อ่างทอง
หลวงพ่อสุรศักดิ์ จ.สมุทรสงครม
หลวงพ่อฤาษีตาไฟ จ.ชัยนาท
หลวงพ่อมหาเป็นหนึ่ง จ.อยุธยา
หลวงพ่อสันติ จ.เชียงราย
หลวงพ่อสายทอง จ.ชัยภูมิ

 

ร่วมบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร โทร 02-4682696 มือถือ 084-6425577 เวลาราชการ

อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ

hermitage1

hermitage3

hermitage2

อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันงานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร 135 ปี

ผลการแข่งขันงานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร 135 ปี

รุ่นอายุ OVER ALL ชาย
ลำดับ  รหัส              ชื่อ – สกุล                  สังกัดทีม           สถิติ
1      30- 269    คุณ ปฏิการ เพ็ชรศรีชา      ไนกี้ บางขุนเทียน  0.40.23

รุ่นอายุ OVER AAL หญิง
ลำดับ  รหัส              ชื่อ – สกุล                   สังกัดทีม          สถิติ
1      15- 204     คุณ ณัฐพร ธรรมเที่ยง      บางขุนเทียน        0.48.50

รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย
ลำดับ  รหัส               ชื่อ – สกุล                 สังกัดทีม            สถิติ
1      15- 224     คุณ สิริพงษ์ ประไพวรรณ์กุล   อิสร             0.51.10
2      15- 349     คุณ สิริพัฒน์ วัฒนาอรุณ    เซนต์คาเบรียล    1.03.04
3      15- 61      คุณ พัชระ บุญศิริ                อิสระ            1.30.40

รุ่น 16-29 ปี ชาย
ลำดับ    รหัส             ชื่อ – สกุล                 สังกัดทีม           สถิติ
1      16- 404     คุณ โยธิน ยาประจันทร์      ไนกี้                 0.40.51
2      16- 376     คุณ บุญรอด จริง             สวนป่า 25 ไร่      0.43.03
3      16- 686    คุณ ฉัตรชัย ไพสณฑ์หรรษา  นาวิกโยธิน         0.44.28
4      16- 76      คุณ ฤชานนท์ จงฐาวร        กรมสรรพาวุธ       0.44.34
5      16- 467     คุณ กฤษณะ เครือเอม       โรงเรียนขนส่ง      0.45.01

Read more

1 2 3 4