มูลนิธิราชสกุลอาภากรร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี, เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมชมรมจริยธรรมสาธารณสุขอำเภอ, สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี, กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย สมาชิกราชสกุลอาภากร

การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๐ รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

poster-TCM10

โครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

จัดโดยกองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร

ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ร่วมกับ บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

                  เพื่อสืบสานศิลปะประจำชาติ และรวมถึงเป็นการน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  และอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีไทยตามจารีตประเพณีอันดีงามตลอดจนการบรรเลงรวมวงดนตรีไทย ที่มีความไพเราะถูกต้องเป็นแบบแผนอันจะนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานในวงการศึกษาวิชาชีพดนตรีไทยให้มีความกว้างขวางต่อไป และให้เยาวชนรุ่นหลังของชาตินำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาดนตรีไทยอันเป็นดนตรีแห่งแผ่นดินของชาติไทยสืบไป

kid-play-ranad

4@โครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่10-2559

กติกาและการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา

ใบสมัครระดับมัธยมศึกษา

Notes_move บทขับร้องเพลงไส้พระจันทร์_อัตรา๓ชั้น_ระดับมัธยม_

 newpennew3songNote_saiprajan_rewrite ปรับโน๊ตเพลง

ทำนองเพลงโหมโรงเฉลิมขัตติยานี ระดับมัธยม   รอโน๊ตเพลง

 

adult11@

กติกาการคัดเลือกระดับประชาชน ไม่จำกัดเพศ และอายุ

ใบสมัครระดับประชาชน

 cd2 บทขับร้องเพลงพม่าห้าท่อน_อัตรา6ชั้น_ระดับประชาชน

Notes_movenote-prama5-latest-rewrite 20/9/59  โน๊ดเพลงพม่า 5 ท่อน  new3

note-keun-pub-pla-2 โน้ตเพลงพิเศษ เพลงขึ้นพลับพลา อัตรา 2 ชั้นnew3

การจัดส่งใบสมัคร ให้จัดส่งใบสมัครที่เรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแผ่น DVD มาเป็นไปรษณีย์ด่วน EMS เท่านั้น หรือมาส่งด้วยตนเองที่
มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๑๐๐๓ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ การส่งทางไปรษณีย์ จะถือตามวัน และเวลา    ที่ประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นสำคัญ
คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ วง   และจะแจ้งให้ทุกวงที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดการให้ทราบภายใน วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทาง www.abhakara.org และ FB:  มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อ.ถาวร  ศรีผ่อง 08-1573-6299,08-1556-8511
หรือ   มูลนิธิราชสกุลอาภากร 02-468-2696, 08-4642-5577

มูลนิธิราชสกุลอาภากรร่วมบริจาคสมทบทุน งานกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 43

ภาพข่าว : 15 มิย.59 นายพงศธร เสสะเวช ผู้จัดการส่วนบริหาร เป็นตัวแทนจากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

19 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็น “วันอาภากร”

   พลเรือเอก พระจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

label-19may59

 

19 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็น “วันอาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับผู้ที่เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน ขอให้ระลึกถึงพระเกียรติคุณ และความดีที่พระองค์ท่าน ให้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบด้วยเทอญ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาศรมหมอพร

27052559-PrinceSirinthorn_atArsomMorporn

270559-PrinceSirinthorn-atAsomMorporn

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารผู้ป่วยนอกอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง พร้อมในการทรงเปิด อาศรมหมอพรและอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี

ขอบคุณภาพ

FB_Wasant Studio

หมอพร

morporn-model

องค์จำลอง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร) จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มายัง อาศรมหมอพร โดยมี มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. และคณะ รอรับ เพื่อนำเข้าประดิษฐาน ณ อาคารอาศรมหมอพร เมื่อ 20 เม.ย.59

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พร.อัญเชิญ องค์จำลอง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)

1 2 3 4